Bouppteckning

Information om

BOUPPTECKNING

BOUPPTECKNING

Bouppteckning är en förteckning av den avlidnes tillgångar och skulder, den skall göras så snart som möjligt, dock senast tre månader efter dödsfallet. Det kan vara skönt att vet lite vad det innebär innan den ska genomföras så här har jag samlat lite information.


Vilka skall kallas till bouppteckningen?


Samtliga delägare i boet skall kallas, och i förekommande fall även de s.k. efterarvingarna.

 1. Efterlevande make eller sambo
 2. Den avlidnes barn
  Om något av barnen till den nu döda är avliden, skall dennes barn kallas. Omyndig representeras av förmyndare. Om förmyndaren också är dödsbodelägare, skall god man utses.
 3. Efterarvingar, om den avlidne var gift men saknade barn
  Om den avlidne var gift men saknade barn, skall dennes efterarvingar kallas, trots att de inte ärver förrän även makan/maken avlidit. Efterarvingar är i första hand föräldrarna, i andra hand syskon eller deras bröstarvingar.
 4. Föräldrarna, om den avlidne var ogift eller änka/änkling och saknade barn.
  Är föräldrarna avlidna, kallas syskon eller deras bröstarvingar. Finns ej någon av dessa, kallas far- och morföräldrar, eller om dessa är avlidna, den avlidnes far- och morbröder, fastrar och mostrar.
 5. Arvingar till den tidigare avlidne maken, om denne lämnat egendom i arv till den nu avlidne.
 6. Den som genom testamente är insatt som arvinge
 7. Allmänna arvsfonden, om den avlidne saknar arvsberättigade släktingar


Om det finns testamente

Om det finns testamente efter den avlidne bör den som förvaltar boet snarast läsa detta, eftersom det ibland kan innehålla föreskrifter om begravningen.


Testamentet skall delges den avlidnes arvingar. De kan godkänna testamentet, och då vinner det laga kraft på en gång, i annat fall tar det sex månader efter det att testamentet delgivits dem och om man under denna tid inte har väckt klander.


Bodelning och arvskifte

Bodelning kallas den förrättning då giftorättsgemenskapen upplöses mellan efterlevande make å ena sidan och den avlidne makens arvingar eller testamentstagare å andra sidan.
När första maken går bort och om det då inte finns några barn, eller endast gemensamma barn, erhåller efterlevande maken all egendom, och någon bodelning sker då ej. Testamente kan dock ändra på detta förhållande.

Arvskifte innebär fördelning av den avlidnes tillgångar mellan dödsbodelägarna.

Finns efterlevande make/maka och det även finns andra dödsbodelägare sker bodelning och arvskifte normalt samtidigt.


Viktigt!

Dödsbo med lite tillgångar
Om det i ett dödsbo ser ut att vara mindre tillgångar än skulder, betala då inte några räkningar förrän ni varit i kontakt med sakkunnig hjälp.


Det finns vissa prioriteringsordningar när det gäller betalning av dödsboets skulder. Betalas ”fel” räkningar och det då inte räcker till för de prioriterade skulderna, kan den som betalat räkningen själv få stå för denna kostnad.

Man kan aldrig ärva skulder.
Finns det i ett dödsbo mer skulder än tillgångar, och betalning sker på rätt sätt, kan ingen dödsbodelägare bli betalningsskyldig.


Vi kan hjälpa er!

Ekonomitjänst Svante Folkesson jobbar med bouppteckning främst i Kronobergs län. De flesta uppdrag sker i Växjö, Lessebo och Älmhults kommuner. Vi tar givetvis emot förfrågan från andra orter i närområdet.

OM MIG

Svante Folkesson


Jag utgår ifrån Växjö och kommer gärna hem till dig/er. Det går även att göra upp om tider utanför ordinarie arbetstid och på helger då jag försöker vara flexibel och anpassa arbetet efter era behov.


Jag går sakligt och lugnt igenom alla delar som behövs göras med en boupteckning och ser till att processen blir så enkel och förståelig som möjligt. Juridiska termer kan låta komplicerade men jag förklarar vad olika begrepp innebär och gör det så lättfattligt som möjligt och svarar på alla frågot som kan uppstå.


Jag jobbar även en hel del i närområdet utanför Växjö kommun såsom i Lessebo, Uppvidinge, Älmhult med fler orter.Kontakta mig


Svante Folkesson

Telefon: 0706-57 11 55

E-post: svante@etjanst.se


Copyright © All Rights Reserved